close
Ώρα
13.07.24

Ποιος είναι online

Έχουμε 1 επισκέπτη online

Σύνδεση

Επιθυμείτε να σας στέλνονται ενημερωτικά e-mail;


ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. – Α.Π.Η.)
03.04.15
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. – Α.Π.Η.)

Ο Δήμος Ηρακλείου ανταποκρινόμενος στις αλλαγές που έγιναν στην Ελλάδα, αφενός από τη Διοικητική Μεταρρύθμιση κι αφετέρου από τις ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές μεταβολές, προχώρησε στον επανασχεδιασμό του συνόλου των υπηρεσιών.

Επιλέχθηκε η δημιουργία μιας καινοτόμας – αποκεντρωμένης δομής, που στοχεύει στην υγεία των πολιτών. Η φιλοσοφία του νέου αποκεντρωμένου θεσμού βασίστηκε στο ότι κάθε Κοινωνία για να προάγει μια ζωή ποιότητας των μελών της, έχει ανάγκη από την δημιουργική δράση όλων των πληθυσμιακών της ομάδων. Ιδρύθηκαν, λοιπόν, τον Αύγουστο του 2011 τα «Κέντρα Κοινοτικής Φροντίδας- Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. – Α.Π.Η.)», ως φορείς παροχής υπηρεσιών, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κοινοτικής ανάπτυξης, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και κοινωνικού κεφαλαίου.
Σκοπός των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. – Α.Π.Η., είναι η πολυδιάστατη παρέμβαση για τη συνολικότερη κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής της χωρικής κοινότητας που αναφέρονται, η αναγέννηση του αισθήματος του «ανήκω σε μια κοινότητα ανθρώπων» και η διατήρηση των  ιδιαίτερων κοινοτιστικών χαρακτηριστικών.
Τα ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.  επομένως, αποτελούν το σημείο αναφοράς του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν αφορούν μόνο σε παρεμβάσεις σε ατομικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε επίπεδο κοινότητας, δεδομένου ότι στις νέες συνθήκες, η κοινότητα είναι αυτή που μπορεί να αποτελέσει καταλύτη στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην αντιμετώπιση και την πρόληψη  κοινωνικών προβλημάτων, μέσα από τη σταδιακή ανάπτυξη ενός τοπικού δικτύου στήριξης.  
Η  υπηρεσία απευθύνεται και μπορεί να παρέχει υπηρεσίες:
     στους κατοίκους της κάθε Δημοτικής Κοινότητας, ανεξαρτήτου ηλικίας,
     σε ειδικές ή γενικές πληθυσμιακές ομάδες,
     σε όλους όσους αντιμετωπίζουν καταστάσεις που απαιτείται άμεσα κοινωνική παρέμβαση ή μέριμνα για παραπομπή σε αρμόδιους φορείς και σε φορείς, συλλόγους και υπηρεσίες όπως: σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, εθελοντικές ομάδες, ΜΚΟ, Δημόσιους ή Δημοτικούς Φορείς με τους οποίους αναπτύσσονται συνεργασίες με στόχο την πρόληψη ή και την αντιμετώπιση θεμάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Προτεραιότητα στην παροχή υπηρεσιών,
έχουν οι κάτοικοι της περιοχής δράσης που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, για τους οποίους δεν υπάρχουν τοπικοί φορείς και υπηρεσίες για παραπομπή, , ήτοι: οι έχοντες χαμηλό ή ανύπαρκτο εισόδημα ή άτομα που το εισόδημά τους δεν καλύπτει επαρκώς τις  βασικές τους ανάγκες (διατροφή, στέγαση, ασφάλιση, ένδυση – υπόδηση), άστεγοι, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,
 αποφυλακισμένοι, άτομα που υφίστανται κακοποίησης ή κακομεταχείρισης ή παραμέλησης και ηλικιωμένοι
Ειδικότερα, για τις υπηρεσίες υγείας, προτεραιότητα έχουν εκείνοι που:
     είναι ανασφάλιστοι,
     έχουν βιβλιάριο Ανασφαλίστου και
     οι ασφαλισμένοι λοιπών ταμείων όπως ισχύει σήμερα.
Επισημαίνεται, ότι συνδυαστικά  με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:
     Η κατάσταση της υγείας τους
     Το εισόδημα και η δυνατότητα κάλυψης των απαραίτητων αναγκών τους (διατροφή, στέγαση, ασφάλιση, ένδυση – υπόδηση)
     Η οικογενειακή τους κατάσταση (μονογονεϊκή οικογένεια, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι)
 Στελέχωση των κέντρων:
     Ιατροί,
     Εργοθεραπευτές,
     Μαία,
     Κοινωνικοί Λειτουργοί,
     Κοινωνιολόγοι
     Νοσηλευτές,
     Φυσικοθεραπευτές,
     Ψυχολόγοι,
     Οικογενειακοί Βοηθοί

Χωροθέτηση:
Λειτουργούν 10 Κέντρα καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, λειτουργώντας σύμφωνα με  τη φιλοσοφία του.

Παρέχονται υπηρεσίες, οι οποίες στοχεύουν στα εξής:
     προαγωγή υγείας,
     πρόληψη,
     λειτουργική αποκατάσταση,
     ανεξάρτητη διαβίωση,
     βιωματική μάθηση,
     κοινωνική συμμετοχή & αλληλεγγύη,
     ενημέρωση - ευαισθητοποίηση – ενεργοποίηση,
     κοινωνική μάθηση,
     κοινωνική ένταξη,
     ανάπτυξη δεξιοτήτων,
     μεταφορά γνώσεων κι εμπειριών
     ψυχο-κοινωνική στήριξη & κοινωνική παρέμβαση
     δικτύωση (Νοσοκομεία, Μ.Κ.Ο., Α.με.Α., Εκκλησία, Σύλλογοι κ.α.)
     αντιμετώπιση προβλημάτων σωματικής, ψυχικής, κοινωνικής υγείας
     ζεύξη & αλληλεγγύη γενεών,

Ενδεικτικές δράσεις – προγράμματα που αναπτύσσονται:
     αξιοποίηση προγραμμάτων για σύσταση και λειτουργία Κοινωνικών Δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας των κατοίκων του       Δήμου, όπως:
o    Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο
o    Επισιτισμός και παροχή ειδών πρώτης ανάγκης
o    Τράπεζα Χρόνου
o    Δημοτικός Λαχανόκηπος
o    Φιλοξενία και φροντίδα αστέγων σε καθημερινή βάση
     στέγαση αστέγων σε έκτακτες ακραίες καιρικές συνθήκες,
     υπηρεσίες κατ’ οίκον, από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι,
     ενεργοποίηση – αυτενέργεια, - εθελοντισμός,
     ψυχοκοινωνική στήριξη των κατοίκων της περιοχής
     προγράμματα δια βίου μάθησης (από τον αλφαβητισμό στην πληροφορική),
     πρόγραμμα θεραπευτικής γυμναστικής,
     πρόγραμμα άθλησης Boccia,
     μεταβίβαση ηθών, εθίμων και διατροφικών συνηθειών,
     διάδοση τεχνών, πολιτισμού και παράδοσης,
     δημιουργική έκφραση, ψυχαγωγία σε ομαδικό – κοινοτικό επίπεδο
     εκπαίδευση φοιτητών Πανεπιστημίου και Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης στις ειδικότητες της Κοινωνικής Ιατρικής, Κοινωνικής Εργασίας και Νοσηλευτικής κ.α.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι από την υπηρεσία, θα πρέπει κατά την υποβολή του αιτήματος τους στα ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. – Α.Π.Η., να καταθέτουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
     Εκκαθαριστικό Σημείωμα, Ε1, Ε9
     Αστυνομική Ταυτότητα,
     Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
     Κάρτα ανεργίας
     Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας
     Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την κοινωνική κατάσταση ή την κατάσταση υγείας

Στοιχεία επικοινωνίας:              
2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    
             2ο ΚΕΚΟΙΦ - ΑΠΗ (Κατσαμπάς)    Αγησιλάου 4, Κατσαμπάς     2810 301437     Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε
             2ο ΚΕΚΟΙΦ - ΑΠΗ (Πόρος)    Μ. Κωνσταντίνου 15,     2810 330318    

 
< Προηγ.